Arkitekten

ARKITEKT ERICK THOMAS ALLENDE


THA ARKITEKTER AS

Foto: Geir Daasvatn, Opplev Evje

Erick er Sivilarkitekt DPLG MNAL og driv arkitektkontoret THA Arkitekter AS på Hornnes, med avdelingskontor i Kristiansand. Han er frå Chile, uteksaminert i Frankrike og har 10 års erfaring som arkitekt i Frankrike, Sveits og Norge. Erick jobbar med alt frå møblar og interiørløysingar til kontorbygg, store boligkompleks og arealplanlegging. Han har eit brennande engasjement for berekraftig og miljøvennleg arkitektur, og jobbar gjerne med utgangspunkt i landskap og materialbruk.

 

 

Erick har engasjert seg i fleire prosjekt i Setesdal. Nokre av dei viser me under, og elles finn du meir av Erick sitt arbeid på nettsida.

 

www.tha-arkitekter.no

 

OM DETTE PROSJEKTET


Erick har vore med i prosjektet sidan starten, og var sentral i utforminga av søknaden som resulterte i løyvde midlar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Erick seier sjølv:

 

"Det er med en viss ærefrykt jeg har tilnærmet meg dette prosjektet. Her kommer en arkitekt fra Chile, som legger seg opp i byggeskikk i en dal med lange og stolte byggetradisjoner. Mitt utgangspunkt har vært at vi ikke bare skal videreføre den tradisjonelle byggeskikken og kopiere gamle hus, men tilføre noe nytt og spennende. Hva er egentlig tradisjon innen arkitektur? Er det formene, eller måten å bygge på? Jeg har lagt vekt på byggeteknikk og materialbruk, med nye former - og sett på andre prosjekt som tolker tradisjonelle bygg på nye måter, og prosjekt der man ser nye måter å bruke og oppleve materialer på. Hyttene jeg har tegnet har laft som bærekonstruksjon, og på den måten tenkte jeg at jeg kan utfordre den lokale byggeskikken "på trygg grunn". Generelt tenker jeg at det er viktig med respekt for natur og plassering av byggverk i landskapet, og at nye bygg bør fremheve stedet og landskapet. Det har vært en utfordring i dette prosjektet, siden det ikke er bestemt hvor hyttene eventuelt skal bygges.

 

Det vil selvfølgelig være delte meninger om resultatet, og slik hyttene har blitt. En viktig del av prosjektet har også vært selve prosessen, og involvering av ulike aktører. Jeg tenker at prosjektet har bidratt til å skape en diskusjon om hva fremtidens byggekultur kan være. Vi har sett engasjement, og kanskje også en mer bevisst holdning til hva som blir bygd i Setesdal i dag og i framtida."

"

INSPIRASJON

Nickisch Sano Walder Architekten

Sou Fujimoto Architects

BIG Architects

NOKRE ANDRE AV ERICK SINE PROSJEKT I SETESDAL


SETESDALSPORTALEN


Visjon for Evje

Erick har laga denne visjonen som eit innspel til vidare utvikling av Evje og Hornnes kommune. Prosjektet inneheld bibliotek, servicetorg, butikk og leilegheiter.

 

Sjå meir.

 

PRESTNESET BYGLAND


Moglegheitsstudie

Attraktive tomter og bustader er viktig for å oppretthalde busetnad i distrikta. Her er Erick sitt forslag for utvikling av Prestneset på Bygland.

 

Sjå meir.

 

HYTTETUN HOVDEN


Inn i naturen

Hyttetunet er teikna for å passe inn i landskapet, med nokre av fasadene i stein. 

Bygningane har ei indre kjerne av tre, og dannar eit tun beskytta frå vind og ver.

 

Sjå meir.

 

SETRHYTTA


RETTIGHEITER

 

Det er Setesdal regionråd som har rettigheiter til hyttene og teikningane. Bruk kan avtalast ved å ta kontakt.

KONTAKTINFORMASJON


 

Setesdal regionråd

E-post: post@setesdal.no

Telefon: +47 37 93 75 00

www.setesdal.no

Arkitekt Erick T. Allende

E-post: kontakt@tha-arkitekter.no

Telefon: +47 920 83 477

 

Prosjektleiar Ingvild Hovden

E-post: post@hovdenkontoret.no

Telefon: +47 959 79 856

© Copyright. All Rights Reserved.

Nettside levert av Hovdenkontoret.