Dokumentside

DOKUMENT FOR NEDLASTING


Det er utarbeidd mange dokument og presentasjonar i løpet av prosjektperioden. Her legg me dei ut, og gjer dei tilgjengelige for nedlasting.

 

HYTTETEIKNINGANE KAN DU BLA GJENNOM PÅ SIDA MED PRESENTASJON AV HYTTENE. MERK AT TEIKNINGANE KAN BRUKAST GRATIS VED BYGGING AV HYTTER I SETESDAL - MEN EIN MÅ FØRST SIGNERE AVTALE MED SETESDAL REGIONRÅD.

 

Prosjektrapport med samandrag og beskriving av aktivitetar i prosjektet.

Rapport frå studietur til Østerrike og Sveits november 2017.

Marknadsrapport med resultat frå spørjeundersøking og samanstilling av relevante marknadsdata.

Innspelsnotat for utforming av hytter, med samla innspel frå prosjektdeltakarar.

Arkitektoniske retningsliner for hyttene.

Avtale om bruk av teikningar som må signerast før hytteteikningar kan brukast.

Presentasjon av prosjektet som Erick og Ingvild heldt på Trebiennalen i Vennesla i november 2018.

SETRHYTTA


RETTIGHEITER

 

Det er Setesdal regionråd som har rettigheiter til hyttene og teikningane. Bruk kan avtalast ved å ta kontakt.

KONTAKTINFORMASJON


 

Setesdal regionråd

E-post: post@setesdal.no

Telefon: +47 37 93 75 00

www.setesdal.no

Arkitekt Erick T. Allende

E-post: kontakt@tha-arkitekter.no

Telefon: +47 920 83 477

 

Prosjektleiar Ingvild Hovden

E-post: post@hovdenkontoret.no

Telefon: +47 959 79 856

© Copyright. All Rights Reserved.

Nettside levert av Hovdenkontoret.